HNCHESS  

                

Cập nhật 18/04/2023

(11022004)

| Trang Chủ    ELO   Lịch T   Lin Hệ   Ảnh  Th Giãn  Ti Liệu   E-HN   VNCHESS   ọc Bo

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải v ịch cờ vua quốc gia nm 2023:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

Thng bo của BHL về cc giải ấu tập của CVHN nm 2023:

 

   

   Cc giải ấu tập ội tuyển trẻ của CVHN nm 2023(c tnh elo quốc tế ở giải số 2)

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Cờ Tớng H Nội vừa ạt ợc thnh tch xuất sắc tại Giải V ịch Cờ Tớng

   quốc gia nm 2023 gồm cc VV ạt Huy Chng: Nguyễn Thị Phi Lim

   Phạm Thu H L Thị Kim Loan. Xin Chc Mừng cc VV!! Xin chc mừng CTHN!!

  

 

                       Kết quả bốc thm

  

  

  

   

Thng bo của BHL về cc giải ấu tập của CVHN nm 2023:

 

   

   Cc giải ấu tập ội tuyển trẻ của CVHN nm 2023

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Cờ Vua H Nội vừa ạt ợc thnh tch xuất sắc tại ại Hội

   TDTT ton quốc nm 2022 l nhất ton on!! Xin chc mừng cc

   Huấn luyện vin v cc Vận ồng vin!! Xin chc mừng CVHN!!

 

  

  

  

   

ại Hội TDTT ton quốc nm 2022:

 

   

                     KẾT QUẢ BỐC THM:

   Mn cờ vua                          Mn cờ tớng

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   BHL xin chc mừng cc VV: Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Bình Vy Phạm Trờng Ph

   ẩu Khng Duy ã xuất sắc oạt HCV tại giải v ịch cờ vua trẻ Chu tại Idonesia!!

  

   Kết quả chung cuộc

   

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   BHL xin chc mừng VV Nguyễn Phi Lim vừa xuất sắc ginh HCV cờ nhanh v HCV cờ

   tiu chuẩn tại giải v ịch ấu thủ mạnh quốc gia mn cờ tớng nm 2022!! Xin chc mừng

   cc VV v cc HLV!!

  

   Kết quả chung cuộc.

   

Thng bo của BHL về cc giải ấu tập của CVHN nm 2022:

 

   

   Cc giải ấu tập ội tuyển trẻ của CVHN nm 2022

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Tại giải v ich CV trẻ thế giới ang diễn ra tại Rumania VV Nguyễn Hồng Nhung của

   H Nội ã xuất sắc ginh HCB xin chc mừng em v cc VV cc HLV!!

  

   Kết quả bốc thm của giải ở Rumania

   Kết quả bốc thm của giải ang thi ấu ở Georgia

 

   

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Kết thc giải VCV xuất sắc quốc gia 2022 tại Cần Th CVHN ã xuất sắc ginh ợc

   4HCV 3HCB 4HC v nhất ton on BHL xin nhiệt liệt chc mừng cc HLV cc VV!!

  

   

Giải v ịch cờ vua xuất sắc quốc gia nm 2022:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

ại hội TDTT H Nội nm 2022 mn cờ vua cờ tớng:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Kết thc giải VCV trẻ xuất sắc quốc gia 2022 tại Lạt CVHN ã ginh ợc

   15HCV 17HCB 33HC HNCHESS xin nhiệt liệt chc mừng cc HLV cc VV!!

   

Giải v ịch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia nm 2022:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   HNCHESS xin chc mừng VV L Tuấn Minh lấy chuẩn thnh cng

   ạt ại kiện tớng của FIDE!! Xin chc mừng BHL CVHN v tn KT của H Nội!!

 

   

Giải v ịch cờ tớng trẻ quốc gia nm 2022:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   CVHN ã ginh ợc 44HCV 40HCB 46HC tại giải VCV trẻ ton quốc xin chc mừng cc HLV

   cc VV v cc bậc phụ huynh!!

   

Giải v ịch cờ vua trẻ quốc gia nm 2022:

 

   

   Giải ợc tổ chức tại B Rịa - Vũng Tầu từ 8/6 ến 18/6/2022

   Kết quả bốc thm

                                                                

Chc mừng thnh tch xuất sắc của Bộ mn cờ H Nội tại Seagame 31!!

 

  

   Bộ mn cờ H Nội ã c thnh tch xuất sắc tại Seagame 31 với 2 HCV c nhn của

   VV L Tuấn Minh - Cờ vua v VV L Thị Kim Loan - Cờ tớng xin chc mừng thnh

   tch của hai VV!! Xin chc mừng Bộ mn cờ H Nội!!

 

    

   

Seagame 31 tại Việt Nam nm 2022:

 

   

   Mn cờ vua

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   CVHN ại thắng tại giải V ịch cờ vua trẻ ng Nam online khi ginh ợc 5HCV trong tổng số

   9HCV của on Việt Nam! Chc mừng cc nh v ịch: Trng Mi Na Triệu Gia Huy ẩu Khng

   Duy Nguyễn Hồng Nhung v Nguyễn Huỳnh Minh THin!!

   

Giải v ịch cờ vua ng Nam online nm 2022:

 

   

  Giải ợc tổ chức online từ 19 ến 21 thng t nm 2022

  Kết quả bốc thm

                                                               

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Tại giải V ịch cờ vua ồng ội quốc gia nm 2022 ở Kin Giang CVHN ã xuất sắc ginh  6HCV 3HCB 3HC.

   HNCHESS xin chc mừng thnh tch của cc VV!!

  

   

Giải v ịch cờ vua ồng ội quốc gia nm 2022:

 

   

  Giải ợc tổ chức từ 23/3 ến 3/4 tại Kin Giang

  Kết quả bốc thm

 

                                                               

Chc mừng thnh tch ầu nm(2/2022) của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Tại giải V ịch cờ vua quốc gia nm 2022 ở Bắc Giang VV Trần

   Tuấn Minh ginh HCV cờ tiu chuẩn VV Trần ng Minh Quang

   ginh HCV nội dung cờ chớp cc VV Nguyễn Vn Huy Trần Tuấn

   Minh Trần Minh Thắng cũng xuất sắc ginh thm cc HCB HC.

   Xin chc mừng cc VV v cc HLV!! Xin chc mừng Bộ mn cờ H Nội!!

   (kết thc giải H Nội oạt 2V 1B 4 nhất ton on)

    

 

   Kết quả cụ thể: HCV cờ chớp    HCV cờ tiu chuẩn   Cc HC bạc v ồng

   

Chc mừng thnh tch ầu nm(2/2022) của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Tại giải V ịch cờ tớng quốc gia nm 2022 ở Nẵng VV L Thị

   Kim Loan ã xuất sắc ginh HCB nội dung cờ chớp, xin chc mừng

   cc VV v cc HLV!! Xin chc mừng Bộ mn cờ H Nội!!

 

   Kết quả cụ thể:

   

Giải v ịch cc mn cờ quốc gia nm 2022:

 

   

   V ịch cờ tớng - Từ 17 ến 26/2 tại Nẵng         

   V ịch cờ vua - Từ 23/2 ến 6/3 tại Bắc Giang

                                                               

CHC MỪNG NM MỚI!!

 

  

   Nhn dịp Tết Nhm Dần 2022 HNCHESS xin gửi ến cc HLV cc VV

   v BẠN ỌC gần xa lời chc NM MỚI mạnh khoẻ bình an gia ình

   hạnh phc học tập tập luyện v thi ấu tốt!! Chc nm mới c hội

   mới thắng lợi mới ến với tất cả chng ta!!

   

NOEL AN LNH NM MỚI HẠNH PHC!!

 

  

   Nhn dịp NOEL v Nm Mới 2022 HNCHESS xin gửi ến cc HLV cc VV

   v BẠN ỌC gần xa một ma NOEL an lnh mạnh khoẻ hạnh phc v NM

   MỚI vui vẻ!!

   

Chc mừng thnh tch của bộ mn cờ H Ni - Mn cờ tớng 12/2021!!

 

  

   Tin vui nối tiếp tin vui tại giải v ịch cc ấu thủ mạnh quốc gia nm 2021

   cc VV Kiều Bch Thuỷ v Phạm Thu H ginh ợc 1HCV v 3HC. Ring

   VV Kiều Bch Thuỷ ã xuất sắc ginh HCV nội dung cờ tiu chuẩn. Xin chc

   mừng cc VV cc HLV xin chc mừng Kiều Bch Thuỷ chc mừng cờ tớng

   H Nội!!

  

 

   

Chc mừng thnh tch của CVHN tại giải V trẻ nhanh thế giới online 12/2021!!

 

  

   Xin chc mừng VV Nguyễn Hồng Nhung ã xuất sắc ginh: HCB tại giải trẻ nhanh thế giới

   vừa mới kết thc hm qua 22/12!!

  

   Kết quả của giải ấu của Nhung     (Kết quả A1 cờ tớng quốc gia 3/2021)

 

   

Giải v ịch cờ tớng cc ấu thủ mạnh quốc gia nm 2021:

 

   

  Giải ợc tổ chức từ 20/12 ến 26/12/2021 tại Bắc Giang

  Kết quả bốc thm

 

                                                               

Chc mừng thnh tch của CVHN!!

 

  

   Tại giải V ịch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia online thng 12 nm 2021

   CVHN ã xuất sắc ginh giải nhất ton on với 7HCV 3HCB 8HC.

   Xin chc mừng CVHN chc mừng cc VV cc HLV!!

 

   

Giải v ịch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia online nm 2021:

 

   

  Giải ợc tổ chức Online từ 14/12 ến 18/12/2021

  Kết quả bốc thm

 

                                                               

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Tại giải V ịch cờ tớng ồng ội quốc gia nm 2021 ở Khnh Ho

   cờ tớng H Nội ã ạt 1HCV 3HC: VV Nguyễn ại Thắng v VV

   L Thị Kim Loan ã oạt HCV i nam nữ cờ tiu chuẩn v HC cờ

   chớp, hai VV Phạm Thu H v L Thị Kim Loan oạt HC i nữ cờ

   nhanh, hai VV Phạm Thu H v Kiều Bch Thuỷ oạt HC i nữ cờ

   tiu chuẩn. Xin chc mừng cc VV v cc HLV!! Xin chc mừng Bộ

   mn cờ H Nội!!

   (Cng ngy tại giải v ịch cờ vua trẻ quốc gia online CVHN oạt 12

   HCV 10HCB 17HC, xin chc mừng cc Bạn!!)

 

   

Giải v ịch cờ tớng ồng ội quốc gia nm 2021:

 

   

  Giải ợc tổ chức tại Nha Trang Khnh Ho từ 28/11 ến 7/12

  Kết quả bốc thm

 

                                                               

Chc mừng thnh tch của CVHN!!

 

  

   Tại giải V ịch cờ vua xuất sắc quốc gia nm 2021 ở Quảng Ninh

   CVHN ã xuất sắc ginh giải nhất ton on với 3HCV 3HCB 7HC.

   Xin chc mừng CVHN chc mừng cc VV cc HLV!! ặc biệt xin

   chc mừng 3 VV ã ginh HCV c nhn l: Nguyễn Vn Huy

   L Tuấn Minh v Trần Tuấn Minh!!

 

   

Chc mừng nhn ngy 20 thng 11!!

 

  

   HNCHESS xin chc mừng cc Huấn Luyện Vin nhn ngy 20/11!!

   Chc tất cả cc HLV mạnh khoẻ bình an ạt thnh tch xuất sắc

   trong sự nghiệp huấn luyện cc VV của mình!!

   

Giải v ịch cờ vua trẻ ton quốc nm 2021:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                               

Giải v ịch cờ vua xuất sắc quốc gia nm 2021:

 

   

   Giải ợc tổ chức tại Quảng Ninh từ 14 ến 24/11/2021

   Kết quả bốc thm

                                                               

Chc mừng thnh tch của CVHN tại giải V trẻ nhanh chu online 10/2021!!

 

  

   Xin chc mừng VV Nguyễn Huỳnh Minh Thin ã xuất sắc ginh HCV!!

    

 

   

Giải v ịch cờ vua trẻ Chu Online 10-2021:

 

   

   ề nghị cc HLV kiểm tra lại danh sch ng ký thi ấu của nhm mình!

   Kết quả bốc thm

                                                               

Giải v ịch cờ vua trẻ ng Nam Online 9-2021:

 

   

    Kết quả bốc thm

                                                               

Chc mừng thnh tch của CVHN tại giải V trẻ nhanh thế giới online 8/2021!!

 

  

   Xin chc mừng VV Nguyễn Hồng Nhung ã xuất sắc ginh: hạng nhất, cp của Ban Tổ Chức v ginh suất vo vòng siu chung kết(Supper Final) tranh huy chng vo thng 12/2021 tại giải v ịch trẻ cờ nhanh thế giới  8/2021!!

   Xin chc mừng VV ẩu Khng Duy ã xuất sắc ginh: hạng ba v ginh suất vo vòng siu chung kết(Supper Final) tranh huy chng vo thng 12/2021 tại giải v ịch trẻ cờ nhanh thế giới  8/2021!!

   Ngoi ra VV trẻ inh Nho Kiệt rất nỗ lực ginh ợc quyền thi ấu tiếp ể ginh suất vo vòng siu chung kết!!

     Xin chc mừng tất cả cc HLV v cc VV!! CVHN cố ln!!

  

 

   

Vòng chung kết FIDE Online Rapid World Cup Cadets & Youth:

 

   

    Cc VV của H Nội thi ấu ở giải gồm: Nguyễn Hồng Nhung inh Nho Kiệt ẩu Khng Duy

    Kết quả bốc thm

                                                            

FIDE Online Rapid World Cup Cadets & Youth:

 

   

    Cc VV của H Nội thi ấu ở giải FIDE Online 8/2021

    Kết quả bốc thm

                                                            

Chc mừng thnh tch của CVHN tại giải VCV ồng ội quốc gia nm 2021!!

 

  

   Xin chc mừng cc VV: Trần Minh Thắng Trần Tuấn Minh Trần ng Minh Quang v L Tuấn Minh ã xuất sắc ginh  HCV bảng nam v Hai VV: L Thanh T v Nguyễn Huỳnh Minh Thin ã ginh HCB i nam nữ của nội dung cờ nhanh!! Bốn VV Nguyễn Vn Hải L Tuấn Minh Nguyễn Vn Huy v Trần Minh Thắng xuất sắc ginh HCV bảng nam nội dung cờ chớp. Kết thc nội dung cờ tiu chuẩn H Nội ginh thm 2 HCV ở bảng nam v bảng i nam nữ gồm cc VV sau: Trần Minh Thắng Nguyễn ức Việt Nguyễn Vn Huy Phạm Xun ạt v Trần Tuấn Minh L Thanh T.

   Xin chc mừng tất cả cc HLV v cc VV!!

 

Giải v ịch cờ vua ồng ội quốc gia nm 2021:

 

   

    Kết quả bốc thm        

                                                            

Thng bo về cc giải ấu tập của CVHN nm 2021:

 

   

    Cc giải ấu tập của CVHN nm 2021

    Giải số 03 thi ấu 9 vn cờ nhanh                   

                                                            

Chc mừng thnh tch của CVHN tại giải VCV quốc gia nm 2021!!

 

  

 

   Xin chc mừng VV Trần Tuấn Minh ã ginh 2HCV VV L Tuấn Minh ginh 2HCB v VV L Thanh T v VV Ng ức Tr ginh HC!!

   Xin chc mừng tất cả cc HLV v cc VV!!

 

Giải v ịch cờ vua quốc gia nm 2021:

 

   

   Kết quả bốc thm

 

                                                                                            

Giải cờ vua học sinh H Nội nm học 2020 - 2021:

 

   

    Kết quả bốc thm  

 

                                                                                            

Xin chc mừng NOEL v NM MỚI 2021!!

 

     

    HNCHESS xin chc tất cả cc HLV cc VV

    GING SINH AN LNH NM MỚI VUI VẺ!!

                                                                                            

Chc mừng thnh tch của CVHN tại giải VCV ấu thủ mạnh ton quốc nm 2020!!

 

 

   Xin chc mừng VV L Tuấn Minh vừa ginh HCV nội dung cờ nhanh v HCB cờ chớp, VV Trần Tuấn Minh

   v VV Nguyễn Vn Huy HC cờ chớp v cờ tiu chuẩn!!

   Một lần nữa HNCHESS xin chc mừng tất cả cc HLV v cc VV!!

 

Xin chc mừng nhn ngy 20/11!!

 

     

    HNCHESS xin chc tất cả cc HLV mạnh khỏe hạnh phc, lm tốt v xứng ng với sự nghiệp cao cả "trồng ngời" của mình!!

                                                                                            

Giải v ịch ấu thủ mạnh ton quốc nm 2020:

 

  

   Giải ợc tổ chức tại tp. Hồ Ch Minh từ ngy 19 ến ngy 30/11/2020

   Kết quả bốc thm cờ vua           Kết quả bốc thm cờ tớng

                                                                                            

Giải v ịch cờ vua trẻ xuất sắc ton quốc nm 2020:

 

   

   Kết quả bốc thm     

   Lịch thi ấu

                                                                                            

Xin chc mừng chị em phụ nữ nhn ngy 20/10

 

     

    Chc tất cả cc bạn hạnh phc!!

                                                                                            

Chc mừng thnh tch của CVHN tại giải VCV ton quốc nm 2020!!

 

 

   Xin chc mừng VV L Tuấn Minh vừa ginh HCV nội dung cờ tiu chuẩn tại giải V ịch cờ vua ton quốc nm 2020 tại H Nội!!

   Kết thc giải H Nội ginh thm 3 HCB v 1 HC của cc VV: Trần Tuấn Minh L Tuấn Minh v Nguyễn Vn Hải.  Xin chc mừng cc VV!!

   Xin chc mừng tất cả cc HLV v cc VV!!

 

Giải v ịch cờ vua ton quốc nm 2020:

 

   

    Kết quả bốc thm

                                                                                            

Thng bo về cc giải ấu tập của CVHN nm 2020:

 

   

    Cc giải ấu tập của ội tuyển trẻ CVHN nm 2020

    Giải số 8 thi ấu 9 vn cờ nhanh 15'+10'' mỗi bn                                                                                                                                                                    

Giải v ịch cờ vua trẻ ton quốc nm 2020 tại B Rịa - Vũng Tầu:

 

   

    Kết quả bốc thm

    iều lệ giải ấu 

    Lịch thi ấu

                                                                                            

Giải cờ vua cờ tớng thể thao h học sinh H Nội nm 2020:

 

   

    Kết quả bốc thm cờ vua

    Kết quả bốc thm cờ tớng

                                                                                        

Giải v ịch cờ tớng ton quốc nm 2020:

 

   

    Kết quả bốc thm

                                                                                            

Chc mừng thnh tch của CVHN tại giải VCV ồng ội ton quốc nm 2020!!

 

 

 

   Xin chc mừng hai VV Trần Tuấn Minh v L Thanh T  vừa ginh HCV i nam nữ cờ tiu chuẩn trớc một vòng ấu tại giải V ịch cờ vua ồng ội ton quốc nm 2020 tại Bắc Giang!!

   Kết thc nội dung cờ tiu chuẩn H Nội ginh thm HCB nam gồm cc VV: Nguyễn Vn Huy Ng ức Tr Trần Minh Thắng Phạm Xun ạt  HCB nữ gồm cc VV: Nguyễn Thị Thy Nguyễn Thị Minh Th Kiều Bch Thủy Vũ Khnh Linh. Xin chc mừng cc VV!!

   Hm nay 14/6 bế mạc giải CVHN ginh thm: HCV nam cờ chớp gồm cc VV: Trần Tuấn Minh L Tuấn Minh Trần Minh Thắng Hong Minh Hiếu, HCB i nam nữ cờ nhanh gồm hai VV: Bi Vinh v L Thanh T, HCB nam cờ nhanh gồm cc VV: L Tuấn Minh Ng ức Tr Trần Tuấn Minh Phạm Xun ạt 

   Một lần nữa xin chc mừng tất cả cc HLV v cc VV!!

 

Giải v ịch cờ vua ồng ội ton quốc nm 2020:

 

   

    Giải ợc tổ chức tại Bắc Giang từ ngy 5-15/6/2020 - iều lệ giải ấu   

    Kết quả bốc thm  

    Lịch thi ấu

                                                                                                                    

Thng bo của bộ mn cờ:

 

   

   Bộ mn cờ xin thng bo:

   Ban huấn luyện ội tuyển CVHN thng bo ến cc Vận ộng vin c nguyện vọng thi ấu tự tc cho n vị H Nội tại giải V ịch cờ vua trẻ ton quốc nm 2020 tại B Rịa - Vũng Tầu xin lin hệ với BHL ể lm thủ tục tham gia thi ấu. Hồ s gồm c:

   1, Một s yếu lý lịch c chứng nhận của UBND phờng(giấy c dn ảnh v ng dấu gip lai).

   2, Một n xin tham gia thi ấu theo mẫu bn dới.

   * Lệ ph thi ấu 600 nghìn ồng(chỉ thi ấu cờ nhanh v cờ chớp thì 300N)

   * Cc VV nộp hồ s cho HLV của mình hạn cuối cng l 20/6/2020(cc VV tự do nộp HS cho thầy Trung(số T: 0972201109))

 

                                                                                        BAN HUẤN LUYỆN T CVHN

 

                                                                                                                                                                           

Giải v ịch cờ vua trẻ ton quốc nm 2020:

 

   

    Giải ợc tổ chức tại B Rịa - Vũng Tầu từ ngy 22/7 ến ngy 2/8/2020

                                                                                            

Thng bo của bộ mn cờ:

 

   

   Bộ mn cờ xin thng bo:

    HKP ton quốc  nm 2020 tại Nam ịnh ã ợc  hoãn lại. Vì vậy kế  hoạch tập huấn của ội dự tuyển  CVHN tham dự

    HKP ton quốc 2020 ợc huỷ bỏ.

    Khi no c kế hoạch mới của Sở GD-T H Nội v Trung Tm HL&T TDTT H Nội Ban Huấn Luyện sẽ thng bo sau.

    Xin trn trọng cm n!!

                                                                                                                                                                           

Thng bo của bộ mn cờ:

 

   

   

Bộ mn cờ xin thng bo:
 

Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp UBND Thnh phố H Nội cho học sinh

nghỉ học ến hết ngy 8/3/2020. Vì vậy khi no học sinh i học trở lại

BHL sẽ thng bo về lịch tập luyện của ội dự tuyển HKP 2020.

Xin trn trọng thng bo!

                                                                              BAN HUẤN LUYỆN CVHN

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                 

                                         Trang: 2 3 4 5 6

 

 

All Rights Reserved. 2003. www.hnchess.vze.com Design by Ades Design Bản quyền của HNCHESS.