HNCHESS  

                

Cập nhật 08/07/2024

(11022004)

| Trang Chủ    ELO   Ảnh  Th Giãn  Ti Liệu   E-HN   VNCHESS   ọc Bo

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Giải v ịch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia nm 2024:

 

  

   Giải ợc tổ chức tại thnh phố Cần Th từ 5-15/07/2024

   Kết quả bốc thm

 

   CHC CC VV H NỘI V CC TỈNH THNH NGHNH THI ẤU THNH CNG!!

                                                                

Cc giải thể thao h của học sinh thnh phố H Nội nm 2024:

 

   

   Giải thể thao h thnh phố H Nội nm 2024 - Mn cờ vua

 

   Kết quả bốc thm

                                                                  

Thng bo của BHL về cc giải ấu tập của CVHN nm 2024:

 

   

   Cc giải ấu tập ội tuyển trẻ của CVHN nm 2024

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   HNCHESS chc mừng VV inh Nho Kiệt vừa xuất sắc ginh HCV cờ nhanh U16 tại giải v ịch

   cờ vua trẻ Chu !! Xin chc mừng cc VV: Nguyễn Hồng Nhung ẩu Khng Duy L Anh T

   L Thanh San ã ạt huy chng!! Xin chc mừng tất cả cc VV v cc HLV!!

  

  

   

     Kết quả bốc thm   

        

Giải v ịch cờ vua trẻ quốc gia nm 2024:

 

  

   Giải ợc tổ chức tại Bắc Giang từ 24/5 ến 5/6/2024 cho mời nhm tuổi từ U6 ến U20

   Kết quả bốc thm

 

   CHC CC VV H NỘI V CC TỈNH THNH NGHNH THI ẤU THNH CNG!!

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   HNCHESS chc mừng HCB cờ chớp U10 nam thế giới của

   Nguyễn Trờng An Khang!! Xin chc mừng tất cả cc VV v cc HLV!!

   

         

   Kết quả chung cuộc

      

Giải v ịch cờ vua nhanh trẻ thế giới nm 2024:

 

   

   Kết quả bốc thm cờ chớp     Kết quả bốc thm cờ nhanh

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Kết thc giải VCV ồng ội Quốc Gia nm 2024(từ ngy 12 ến ngy 21/4/2024) tại Vũng Tầu

   on H Nội xuất sắc ginh ợc 4HCV 1HC. Xin chc mừng tất cả cc VV v cc HLV!!

   

         

   Kết quả chung cuộc

      

Giải v ịch cờ vua ồng ội quốc gia nm 2024:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

    Kết thc giải VCVQG nm 2024 tranh cp ARISTINO H Nội xuất sắc ginh vị tr nhất ton on

    với 4HCV 1HCB 8HC. Xin chc mừng tất cả cc VV!!

   

      

      

      

    Bảng xếp hạng ton on

      

Giải v ịch cờ vua quốc gia nm 2024:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

Hội Khỏe Ph ổng Tp. H Nội nm 2024 - Mn Cờ Vua:

 

   

   VÌ NỀN CỜ VUA H NỘI!!  "CỜ VUA H NỘI VƯƠN LN TỪNG NGY

   CỜ VUA H NỘI NNG TẦM THẾ GIỚI". CHC CC VV THI ẤU THNH CNG!!

                                                Hãy cũng nhau m mầm chm sc VV cc thế hệ của CVHN!!

 

   Kết quả bốc thm

 

                                                                

Chc mừng Trang WEB HNCHESS tròn 20 nm!!

 

  

    Ngy 11/02/2024 - Mng 2 Tết l trang WEB HNCHESS tròn 20 tuổi. Hai mi nm ồng hnh cng

    cc thế hệ VV H Nội, HNCHESS xin chc CC BẠN VV mạnh khỏe ạt nhiều thnh tch cao hn

    nữa!! Một NM MỚI GIP THÌN MAY MẮN AN KHANG THỊNH VỢNG sẽ ến với tất cả chng ta!!

    

    

   

 

Cờ vua phong tro H Nội nm 2024:

 

   

   Giải cờ vua HKP q.Hon Kiếm ợc tổ chức ngy 30/1 - KQBT khối THCS  -  KQBT khối TH - KQBT khối THPT

   Chc cc VV thi ấu thnh cng!!

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

    Cờ vua H Nội vừa ginh 10HCV tại giải VCV trẻ Chu ặc biệt hai VV Bnh Gia Huy v

    inh Nho Kiệt ã ginh HCV c nhn. Xin chc mừng tất cả cc vận ộng vin ã oạt giải!!

    Xin chc mừng bộ mn cờ H Nội!!

    

   

    Kết quả bốc thm

 

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

    Kết quả giải V ịch cờ tớng thế giới nm 2023 tại Mỹ VV L Thị Kim Loan ã xuất sắc ginh

    huy chng bạc. Xin chc mừng Kim Loan xin chc mừng bộ mn cờ HN!!

    

   

    [Kết quả giải VTG trẻ về cờ vua]

  

 

Thng bo của BHL về cc giải ấu tập của CVHN nm 2023:

 

   

   Cc giải ấu tập ội tuyển trẻ của CVHN nm 2023

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

    Kết quả giải V ịch Cờ tớng xuất sắc quốc gia nm 2023 on H Nội ã

    lần ầu tin ạt thnh tch nhất ton on với 2HCV 2HCB 2HC. Xin chc mừng

    cc VV HLV xin chc mừng CTHN!!

   

   

    KẾT QUẢ BỐC THM

  

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

  

Cờ vua H Nội

Vn ln từng ngy

Cờ vua H Nội

Nng tầm thế giới!!!

Chc mừng HCV thế giới cờ tiu chuẩn của Việt Nam v H Nội.

Với Việt Nam l 8 nm, còn với

Cờ Vua H Nội l 15 nm kể từ nm 2008 khi Trần Minh Thắng v ịch U8!!!

ẩu Khng Duy V ỊCH Nguyễn Nam Kiệt thứ nhì U12 TỰ HO QU H NỘI I!!!

XIN CHC MỪNG V CẢM N TẤT CẢ!!!

BHL

     

 

 

   Kết quả bốc thm 

 

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

    Kết quả giải V ịch Cờ vua xuất sắc quốc gia nm 2023 on H Nội ã

    xuất sắc ginh 4HCV rất ặc biệt ở bảng nam: VV L Tuấn Minh ã xuất

    sắc ginh 3HCV ở ba thể loại cờ: cờ nhanh cờ chớp v cờ siu chớp v cũng

    ặc biệt khng km VV ẩu Khng Duy mới 12 tuổi ã ginh HCV cờ tiu

    chuẩn xin chc mừng Hai VV v xin chc mừng Cc VV ã ginh huy chng

    xin chc mừng CVHN!!

  

    KẾT QUẢ BỐC THM

  

 

Giải v ịch cờ vua xuất sắc quốc gia nm 2023:

 

   

   Kết quả bốc thm

   HNCHESS xin chc cc VV của H Nội v tất cả cc VV

   mạnh khỏe thi ấu thnh cng!!

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

    Kết quả giải V ịch Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia nm 2023 on H Nội ã

    xuất sắc ginh vị tr nhất ton on với 20HCV 24HCB 35HC. BHL xin gửi lời

    cm n ến cc HLV VV v ặc biệt l cc Quý Phụ Huynh ã ồng hnh cng

    cc con v BHL trong suốt ma h ny!! Xin chc mừng cc VV trẻ của H Nội!!!

    y l một dấu mốc quan trọng khi lần ầu tin HNO vợt HCM ở cấp ộ một

    giải trẻ, hy vọng những nm tiếp theo thnh tch ngy cng tốt hn!!!

  

  

  

 

Giải v ịch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia nm 2023:

 

   

   Kết quả bốc thm

   HNCHESS xin chc cc VV của H Nội v tất cả cc VV

   mạnh khỏe thi ấu thnh cng!!

                                                                

Thng bo của BHL về giải ấu tập của CVHN nm 2023:

 

   

  Giải ấu tập tnh Elo theo 2 bảng: Bảng A: Elo từ 1400 trở ln, Bảng B: Elo từ 1399 trở xuống

 

  Tờng thuật trực tiếp giải ấu

                                                                

Giải v ịch cờ vua trẻ quốc gia nm 2023:

 

   

   Giải ợc tổ chức tại Cần Th từ ngy 12 ến ngy 23/7/2023

   Kết quả bốc thm

   HNCHESS xin chc cc VV của H Nội v tất cả cc VV

   mạnh khỏe thi ấu thnh cng!!

                                                                

Giải cờ vua cờ tớng h học sinh H Nội nm 2023:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

Giải Asean + nm 2023:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Chc mừng cc VV của H Nội vừa ginh thnh tch xuất sắc tại giải v ịch cờ vua trẻ thế giới nm 2023

   tại Georgia!! Cụ thể nh sau: VV ẩu Khng Duy ginh HCV cờ nhanh v cc VV: ẩu Khng

   Duy Nguyễn Hồng Nhung inh Nho Kiệt oạt HVB HC nội dung cờ chớp v cờ nhanh. Xin chc

   mừng cc VV v cc HLV!! Xin chc mừng bộ mn cờ H Nội!!

  

  

  

 

   Kết quả trn trang Web của FIDE1        Kết quả trn trang Web của FIDE2

  

 

Giải v ịch cờ vua trẻ thế giới cờ nhanh cờ chớp tại Georgia nm 2023:

 

   

   Kết quả bốc thm cờ nhanh    Kết quả bốc thm cờ chớp

                                                                

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Chc mừng hai VV của H Nội vừa ginh HCB l: Nguyễn Thị Mai Hng HCB giải v ịch

   cờ vua Chu khu vực 3.3 v L Thị Kim Loan HCB Segame32!! Xin chc mừng bộ mn cờ H Nội!!

  

 

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Tại giải Asia Zone 3.3 Chess Championships 2023 - Open

   VV L Tuấn Minh của H Nội ã xuất sắc ginh giải nhì v

   ginh lun xuất i dự giải Fide World Cup 2023. Xin chc mừng

   L Tuấn Minh xin chc mừng CVHN!!

  

   Kết quả bốc thm

 

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Tại giải v ịch cờ vua ồng ội quốc gia nm 2023  tại tỉnh Bắc Giang

   CVHN ã xuất sắc ginh 4 HCV 1 HCB 3 HC v nhất ton on.  

   Xin chc mừng cc VV HLV!! Xin chc mừng CVHN!!

  

  

 

    Kết quả bốc thm

 

  

Giải v ịch cờ vua ồng ội quốc gia nm 2023:

 

   

   Giải ợc tổ chức tại Bắc Giang từ 14 ến 24 thng t nm 2023

 

   Kết quả bốc thm

                                                                

Thng bo của BHL về giải cờ vua học sinh thnh phố H Nội nm 2023:

 

   

   Kết quả bốc thm  

 

Chc mừng thnh tch của Bộ mn cờ H Nội!!

 

  

   Cờ Vua H Nội vừa ạt ợc thnh tch xuất sắc tại giải v ịch cờ vua quốc

   gia nm 2023 với 4 HCV của hai VV Trần Tuấn Minh v L Tuấn Minh!!

   Xin chc mừng hai vận ộng vin!! Xin chc mừng cc VV Nguyễn Vn Huy

   Kiều Bch Thuỷ Trần ng Minh Quang  ã oạt huy chng!!

   Xin chc mừng CVHN!!

    

    

 

   Kết quả cụ thể

  

   

Giải v ịch cờ vua quốc gia nm 2023:

 

   

   Kết quả bốc thm

                                                                

Thng bo của BHL về cc giải ấu tập của CVHN nm 2023:

 

   

   Cc giải ấu tập ội tuyển trẻ của CVHN nm 2023(c tnh elo quốc tế ở giải số 2)

                                                                

                                                                                                                 

                                         Trang:  2 3 4 5 6 7

 

 

All Rights Reserved. 2003. www.hnchess.vze.com Design by Ades Design Bản quyền của HNCHESS.