HNCHESS                       

                                                                           TRỞ VỀ TRANG CHỦ                                                               LỊCH 2017 CỦA VNCHESS

  

              LỊCH THI ĐẤU   

 09/3/2018  19:00 Họp kỹ thuật
 10/3/2018  08:30 Khai mạc
  10:00 Ván 1
  16:00 Ván 2
11/3/2018 09:30 Ván 3
12/3/2018 09:30 Ván 4
   15:30 Ván 5
13/3/2018 09:30 Ván 6
14/3/2018 09:30 Ván 7
  15:30 Ván 8
15/3/2018 09:30 Ván 9
  16:00 Trao thưởng
16/3/2018 Các đoàn ra về

 

     

 

 ...