HNCHESS

                                                                                                                                   TRỞ VỀ TRANG CHỦ                      21/7/2008               

 

     Trong quá tŕnh làm tổng hợp số lượng huy chương của CVHN tại giải trẻ toàn quốc 2008 tôi canh cánh một nỗi lo: mới 3 năm sau " sự kiện vắng vàng" liệu tiến nhanh th́ có vững chắc ? Thành tích 14 HCV

     của một HLV liệu đă quá sức ? Và chúng ta c̣n bao nhiêu việc phải làm ?...

    

Bảng tổng hợp huy chương giải vô địch trẻ toàn quốc 2008 của cờ vua Hà Nội
           
TT Họ và tên Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Phạm Vũ Linh Chi 5   1 6
2 Đào Thị Lan Anh 5     5
3 Vũ Khánh Linh 4 1 1 6
4 Nguyễn Hùng Cường 3 1   4
5 Vũ Hoàng Lan 3 1   4
6 Đặng Vũ Khoa 2 1 1 4
7 Đặng Thế Nam 2 1   3
8 Trần Tuấn Minh 2     2
9 Trần Ngọc Lân 1 2 1 4
10 Phạm Hoài Nam 1 2   3
11 Phan Bá Việt 1 1   2
12 Ngô Quang Thái 1   3 4
13 Nguyễn Đức Việt 1     1
14 Đỗ Đức Việt   2 2 4
15 Phạm Quang Minh   2 1 3
16 Phạm Anh Trung   2   2
17 Vương Quỳnh Hương   1 3 4
18 Vũ Quân   1   1
19 Quản Lê Quang Anh     2 2
20 Phạm Nhật Hoài     2 2
21 Trần Minh Thắng     1 1
22 Trần Thị Thu Thảo     1 1
23 Vũ Thanh Vân     1 1
  Tổng 31 18 20 69
  23cn, 23 dd

 

    Lo th́ lo vậy nhưng mừng vẫn lan toả và êm dịu

    Thời gian sẽ trả lời cho tất cả và hi vọng thời gian sẽ giúp CVHN vững bước !!

    Nói ǵ th́ nói nhưng may mắn luôn đồng hành cùng thể thao.

 

...