HNCHESS                       

                                                                           TRỞ VỀ TRANG CHỦ                                                                      LỊCH THI ĐẤU NĂM 2009 CỦA VIETNAMCHESS      

                                                                    

                                                                      Cc VĐV c tn ở cc bảng A, B, C, D dưới đy bắt buộc phải tham gia giải đấu tập cờ nhanh HN09 lần thứ nhất mỗi VĐV c 30 pht

                                                                      để hon thnh vn cờ, thi đấu Thuỵ Sỹ 9 vn hệ số Bcgn, 19:00 21/3/09 vn 1,2; 8:00 22/3 vn 3,4,5; 19:00 22/3 vn 6,7 lệ ph thi

                                                                      đấu 30.000đ trao giải: nhất, nh, ba, tư    

                                                                         Bổ xung cc VĐV sau vo DS đấu tập: L Quang Long, Trần L Minh Hiếu, Trần Quang Anh, Phạm Nhật, Nguyễn Thuỳ Nhung               

                                                                    

 

 

                         

 

...