HNCHESS                       

                                                                           TRỞ VỀ TRANG CHỦ                                                                      LỊCH 2009 CỦA VNCHESS      

 

                                                                                             CHO MỪNG CC ĐON CỜ VUA VỀ THI ĐẤU Ở THỦ Đ !

                                                                                      ĐON KẾT CAO THƯỢNG V QUYẾT THẮNG !

 

                          Giải được tổ chức với sự tham gia của 8 đơn vị: Ninh Bnh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phc, Qun Đội, Đ Nẵng Hải Phng v đon chủ nh H Nội với 167

                          vận động vin thi đấu ở 3 hạng tuổi nam nữ: U8, U11, U15

 

30/5

31/5

Vn 1 Vn 2 Vn 3 Vn 4 Vn 5 Vn 6 Vn 7 Vn 8 Vn 9
19:00 20:00 21:00 08:30 09:30 10:30 14:00 15:00 16:00

                                                                                               

                                 

...