Trở về

Kết quả giải tuyển chọn cờ vua HN08'  -  Nội dung cờ nhanh
Thi đấu ṿng tṛn vào 2 ngày 10 và 11 tết Mậu Tư
  Nam 7                          
XH Số  Họ và tên                       Điểm Hệ số 
1 1 Phạm Quang Minh                       5 22
2 2 Đỗ Đức Việt                       5 20
3 8 Nguyễn Tân Long                       5 18
4 3 Nguyễn Xuân Tùng                       5 15
5 4 Nguyễn Hoàng Việt Hải                     4 19
6 9 Trương Hữu Khánh                       4 17
7 10 Nguyễn Hiếu Minh                       4 14
8 5 Nguyễn Kỳ Nam                       3 15
9 7 Phạm Tiến Dũng                       3 11
10 6 Trần Danh Việt                       3 10
11 11 Lê Minh Vũ                       1 7
                             
  Nữ 7                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4             Điểm Hệ số 
1 1 Phạm Vũ Linh Chi     0.5 1 1             2.5 2.25
2 2 Vũ Khánh Linh   0.5   1 1             2.5 2.25
4 3 Hoàng Phương Nguyên 0 0   0             0 0
3 4 Lê Thu Hà   0 0 1               1 0
                             
  Nam 9                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 8     Điểm Hệ số 
2 1 Phan Bá Việt     1 0 0.5 0 1 1 1     4.5 13.75
5 2 Quản Lê Quang Anh   0   1 0 0 0 1 1     3 10
1 3 Ngô Quang Thái   1 0   1 1 0 0.5 1     4.5 15.75
2 4 Lành Tuấn Minh   0.5 1 0   0 1 1 1     4.5 13.75
5 5 Nguyễn Minh Dương    1 1 0 1   0 0 0     3 12
5 6 Nguyễn Khánh   0 1 1 0 1   0 0     3 10.5
4 7 Nguyễn Tuấn Linh   0 0 0.5 0 1 1   1     3.5 10.25
8 8 Mai Văn Đức   0 0 0 0 1 1 0       2 6
                             
  Nữ 9                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 6     Điểm Hệ số 
5 1 Phạm Hồng Ngọc BC   0 0 0 0 0         0 0
3 2 Vũ Thu Hương   1   0 1 1 0         3 2
2 3 Lê Minh Hằng   1 1   1 1 0         4 5
4 4 Phạm Minh Ngọc   1 0 0   1 0         2 0
5 5 Hà Minh Giang BC 0 0 0 0   0         0 0
1 6 Nguyễn Minh Anh   1 1 1 1 1           5 9
                             
  Nam 11                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 8     Điểm Hệ số 
4 1 Đặng Vũ Khoa     1 1 0.5 1 0 0 1     4.5 11.75
6 2 Lưu Quốc Dũng   0   0 1 1 0 0.5 0.5     3 7.5
2 3 Lê Quang Long   0 1   1 1 0 1 1     5 13
5 4 Vũ Quân   0.5 0 0   1 1 0 1     3.5 9.75
7 5 Nguyễn Như Bách   0 0 0 0   0 0.5 1     1.5 2.75
1 6 Nguyễn Tiến Dũng   1 1 1 0 1   0.5 1     5.5 16.75
3 7 Trần Minh Hoàng   1 0.5 0 1 0.5 0.5   1     4.5 13.5
8 8 Quản Lê Nam Anh   0 0.5 0 0 0 0 0       0.5 1.5
                             
  Nữ 11                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5       Điểm Hệ số 
2 1 Nguyễn Thảo Lương     1 0.5 1 0           2.5 3.25
4 2 Hoàng Thị Hồng Vân   0   0 1 1           2 3
2 3 Lương Nguyễn Minh Trang 0.5 1   1 0           2.5 3.25
5 4 Trần Thị Ngọc Hà BC 0 0 0   0           0 0
1 5 Nguyễn Hồng Minh Châu 1 0 1 1             3 5
                             
  Nam 13                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5       Điểm Hệ số 
3 1 Phạm Nhật     0 1 0 1           2 2
1 2 Trần Lê Minh Hiếu   1   1 1 0           3 5
5 3 Lê Anh Minh BC 0 0   0 0           0 0
2 4 Cù Quang Anh   1 0 1   1           3 4
3 5 Đoàn Minh Hiếu   0 1 1 0             2 3
                             
  Nữ 13                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3           Điểm Hệ số 
1 1 Phạm Nhật Hoài     1 1               2 1
2 2 Hà Ngọc Thuư   0   1               1 0
3 3 Nguyễn Hà Phương BC 0 0                 0 0
                             
  Nam 15                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4         Điểm Hệ số 
2 1 Lê Hà Thế Nghĩa     1 0 1             2 1
4 2 Hoàng Đức Ân   0   0 0             0 0
1 3 Đỗ Văn Đức   1 1   1             3 3
3 4 Trần Việt Hưng   0 1 0               1 0
                             
  Nữ 15                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3           Điểm Hệ số 
3 1 Vũ Hồng Nga     0 0               0 0
1 2 Ngô Thu Thuỷ   1   1               2 1
2 3 Lưu Thuỳ Linh   1 0                 1 0
                             
  Nam 17                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2             Điểm Hệ số 
2 1 Nguyễn Hải Tùng     0 0               0 0
1 2 Nguyễn Minh Đức   1   1               2 0
                             
  Nữ 17                         r
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4         Điểm Hệ số 
1 1 Trần Thị Thu Thảo     1 1 1             3 3
3 2 Vũ Thu Hà   0   0 1             1 0
2 3 Vũ Thanh Vân   0 1   1             2 1
4 4 Nguyễn Ngọc Diệu Linh 0 0 0               0 0
                             
          Kết quả lứa tuổi nam 7  
        Ván 1: 1--6 7--2 3--8 9--4 5--10 Nghỉ: 11  
            1--0 0--1 0--1 0--1 1--0        
        Ván 2: 8--1 2--5 4--11 10--3 6--7        
            0--1 0--1 1--0 1--0 0--1        
        Ván 3: 1--4 5--8 11--2 7--9 6--10      
            1--0 0--1 0--1 0--1 1--0        
        Ván 4: 2--1 4--8 9--5 3--11 10--7 Bye: 6  
        Ván 5:                  
        Ván 6:                  
        Ván 7:                  
                             
      18 27 36 45 V1              
      85 64 73 12 V2              
  Bảng 7-8 VĐV   28 31 47 56 V3              
    86 75 14 23 V4              
      38 42 51 67 V5              
      87 16 25 34 V6              
      48 53 62 71 V7              
                             
        16 25 34 V1              
        64 53 12 V2              
  Bảng 5-6 VĐV     26 31 45 V3              
      65 14 23 V4              
        36 42 51 V5              
                             
          14 23 V1              
  Bảng 3-4 VĐV       43 12 V2              
        24 31 V3