Trở về

Kết quả giải tuyển chọn cờ vua HN08'  -  Nội dung cờ chậm
Thi đấu bắt đầu từ ngày 7/3/2008  
 
  Nam 7                        
XH Số  Họ và tên                   Điểm Hệ số   
1 1 Phạm Quang Minh                        
1 2 Đỗ Đức Việt                        
1 3 Nguyễn Tân Long                        
1 4 Trần Danh Việt                        
1 5 Trương Hữu Khánh                        
1 6 Nguyễn Hiếu Minh                        
1 7 Nguyễn Kỳ Nam                        
1 8 Phạm Tiến Dũng                        
1 9 Lê Minh Vũ                        
                           
  Nữ 7                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4         Điểm Hệ số   
2 1 Phạm Vũ Linh Chi     0 1 1         2 1  
1 2 Vũ Khánh Linh   1   1 1         3 3  
4 3 Lê Thu Hà   0 0   0         0 0  
3 4 Hoàng Phương Nguyên   0 0 1           1 0  
                           
  Nam 9                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 8 Điểm Hệ số   
1 1 Ngô Quang Thái     1 1 1 1 1 0 1 6 16.5  
4 2 Phan Bá Việt   0   0 1 1 0 1 1 4 10.5  
5 3 Lành Tuấn Minh   0 1   0 1 0 0 1 3 6  
5 4 Nguyễn Tuấn Linh   0 0 1   1 0 0 1 3 5  
7 5 Nguyễn Minh Dương    0 0 0 0   1 0 1 2 4.5  
3 6 Nguyễn Khánh   0 1 1 1 0   0.5 1 4.5 12.75  
2 7 Quản Lê Quang Anh   1 0 1 1 1 0.5   1 5.5 16.25  
8 8 Mai Văn Đức bc 0 0 0 0 0 0 0   0 0  
                           
  Nữ 9                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4         Điểm Hệ số   
4 1 Nguyễn Minh Anh     0 0 0         0 0  
1 2 Lê Minh Hằng   1   0 1         2 2  
1 3 Vũ Thu Hương   1 1   0         2 2  
1 4 Phạm Hồng Ngọc   1 0 1           2 2  
                             
                           
  Nam 11                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 6 7 8 Điểm Hệ số   
7 1 Nguyễn Tiến Dũng h   0 0 0 0 0 0 1 1 0  
2 2 Lê Quang Long h 1   1 0.5 0 1 0 1 4.5 11.5  
5 3 Trần Minh Hoàng h 1 0   0 0.5 1 0.5 1 4 9  
1 4 Đặng Vũ Khoa   1 0.5 1   1 0.5 1 1 6 18  
2 5 Vũ Quân   1 1 0.5 0   1 0 1 4.5 11  
6 6 Lưu Quốc Dũng   1 0 0 0.5 0   1 1 3.5 8.5  
2 7 Nguyễn Như Bách h 1 1 0.5 0 1 0   1 4.5 12  
8 8 Quản Lê Nam Anh bc 0 0 0 0 0 0 0   0 0  
                             
    Nữ 11                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5       Điểm Hệ số   
2 1 Trần Thị Ngọc Hà     1 0.5 1 0       2.5 3.25  
4 2 Nguyễn Thảo Lương   0   1 0 0       1 0.5  
5 3 Nguyễn Hồng Minh Châu   0.5 0   0 0       0.5 1.25  
3 4 Hoàng Thị Hồng Vân   0 1 1   0       2 1.5  
1 5 Lương Nguyễn Minh Trang 1 1 1 1         4 6  
                           
  Nam 13                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5       Điểm Hệ số   
2 1 Lê Anh Minh     0.5 0.5 1 1       3 4.25  
1 2 Cù Quang Anh   0.5   1 0.5 1       3 4.75  
3 3 Trần Lê Minh Hiếu   0.5 0   1 1       2.5 3  
4 4 Đoàn Minh Hiếu   0 0.5 0   1       1.5 1.5  
5 5 Phạm Nhật   0 0 0 0         0 0  
                           
  Nữ 13                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3           Điểm Hệ số   
1 1 Phạm Nhật Hoài                   0 0  
1 2 Hà Ngọc Thuư                   0 0  
1 3 Nguyễn Hà Phương                   0 0  
                           
  Nam 15                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5       Điểm Hệ số   
4 1 Lê Minh Hoàng     0 0 0 0       0 0  
1 2 Lê Hà Thế Nghĩa   1   1 1 1       4 5  
2 3 Đỗ Văn Đức   1 0   1 0.5       2.5 1.25  
4 4 Hoàng Đức Ân   0 0 0   0       0 0  
2 5 Trần Việt Hưng   1 0 0.5 1         2.5 1.25  
                           
  Nữ 15                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3           Điểm Hệ số   
1 1 Ngô Thu Thuỷ                   0 0  
1 2 Lưu Thuỳ Linh                   0 0  
1 3 Vũ Hồng Nga                   0 0  
                           
  Nam 17                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2             Điểm Hệ số   
1 1 Nguyễn Minh Đức                   0 0  
1 2 Nguyễn Hải Tùng                   0 0  
                           
                           
  Nữ 17                        
XH Số  Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4         Điểm Hệ số   
1 1 Trần Thị Thu Thảo     1     0.5       1.5 0.5  
2 2 Vũ Thanh Vân   0       0.5       0.5 0  
3 3 Vũ Thu Hà                   0 0  
3 4 Nguyễn Ngọc Diệu Linh                   0 0  
                           
    Ṿng đấu thêm lứa tuổi U11 nam  vào 19:00 ngày 15/3/2008  
1 Nguyễn Tiến Dũng                        
2 Lê Quang Long Mỗi VĐV có 60 phút để hoàn thành ván cờ, lịch thi đấu như sau: T7 ván 1, sáng CN ván 2+3, tối CN ván 4,sau đó các tối liên tiếp là ván 5,6,7  
3 Trần Minh Hoàng  
4 Đặng Vũ Khoa  
5 Vũ Quân  
6 Lưu Quốc Dũng  
7 Nguyễn Như Bách                        
      18 27 36 45 V1            
      85 64 73 12 V2            
  Bảng 7-8 VĐV   28 31 47 56 V3            
    86 75 14 23 V4            
      38 42 51 67 V5            
      87 16 25 34 V6            
      48 53 62 71 V7