HNCHESS                       

                                                                           TRỞ VỀ TRANG CHỦ                                                                      LỊCH THI ĐẤU NĂM 2009 CỦA VIETNAMCHESS      

                                                                                                                               XEM BỐC THĂM Ở CUỐI TRANG ! 

                       Giải tuyển chọn của CVHN được bắt đầu vào 18:30 ngày 7/3/2009, mỗi VĐV có 90 phút để hoàn thành ván cờ, hệ số Búcgôn các vị trí dẫn đầu được xem xét để tuyển vào đội tuyển trẻ của 

                       CVHN , đặc cách các VĐV được huy chương cá nhân toàn quốc và quốc tế năm 2008. Các VĐV này được chia làm 2 bảng:

                                   Bảng @: gồm các VĐV sau: Tiệp, Lân, Hoài Nam, Lê Minh, Trần Minh, Thắng, Cường, Khoa, Trung, Lan Anh, Lan, Hương, lệ phí 100.000đ

                                                 Nhất: 1.400.000đ, nh́: 700.000đ, ba: 400.000đ, tư: 200.000đ, nhất nữ: 300.000đ

                                   Bảng A: gồm các VĐV sau: Đức Việt, Bá Việt, An, Đức, Quang Anh, Phương, Chi, Linh, Thái, lệ phí 100.000đ (800, 400, 300, nhất nữ 300)                                                             

                            Địa điểm: pḥng cờ - tầng III 14 Trịnh Hoài Đức Hà Nội

  LỊCH THI ĐẤU    
             
Ngày 7--3 8--3 8--3 9--3 10--3 11--3 12--3
Giờ 18:30 8:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
Ván 1 2 3 4 5 6 7

 

                                   

 

                         

 

...